Nord, 1 - 17160 Anglès

972 421 206 - 673 390 250

Violència de gènere

Violència de gènere

Els i les alumnes de 6è participen en els tallers sobre “Violència de gènere” amb la Tanit, tècnica de joventut de l’Ajuntament. Aquests tenen l’objectiu de sensibilitzar sobre les desigualtats de gènere existents a la nostra societat i les actituds masclistes.

Aquests tallers respecten la diversitat i treballen per desmontar mites, trencar amb els estereotips i els costums sexistes.

Les escoles tenim el deure d’educar els infants en la coeducació i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Per aquest motiu els i les alumnes de 6è duen a terme activitats amb la perspectiva de la coeducació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website