Nord, 1 - 17160 Anglès

972 421 206 - 673 390 250

Els 24 reptes

24 Reptes per a una nova escola

Els 24 Reptes són la carta nàutica de les iniciatives d’innovació i millora de les activitats i els projectes educatius de les 25 escoles FEDAC. Són 24 Reptes als quals volem donar resposta amb el projecte #avuixdemà2024 per transformar l’educació del segle XXI.

Hem organitzat els 24 Reptes del projecte #avuixdemà2024 en quatre àmbits:

L’ENTORN: perquè l’escola forma part activa d’un barri, un poble o una ciutat i, per relació propera, hi influeix i està influïda.
L’EDUCACIÓ: perquè l’escola és un dels principals escenaris vitals en l’aprenentatge, les experiències i les relacions personals.
LA COMUNITAT: perquè ens uneixen interessos comuns amb les persones, les entitats i les organitzacions que en formen part.
EL CARÀCTER: perquè mantenim el carisma cristià: acollidor, senzill, familiar i obert.

Entorn

Oberts

“De dins enfora i de fora endins”

El repte de ser oberts té a veure amb la participació de famílies i amics en el propi projecte. Som oberts perquè ens involucrem en el teixit del poble, barri i/o ciutat, i ens movem per participar de les necessitats de l’entorn directe, de manera que la nostra presència esdevé un valor.

Els Espais Parlen

“Ecosistemes d’experiències pedagògiques en entorns motivadors”

Creem ambients que faciliten l’aprenentatge competencial dels alumnes. Les estances són modulars i polivalents amb la finalitat d’afavorir els aprenentatges i la comunicació.

Transformadors

“De realitats socials i personals”

El repte de ser transformadors tracta d’adaptar-nos a les circumstàncies per construir el futur desitjat. Realitzem canvis petits i constants, i ensenyem als nostres alumnes a adaptar-se a qualsevol situació. D’aquesta manera, es preparen pels canvis de la vida i per contribuir a la transformació proactivament.

Oferta

“Programa adreçat a col·laborar amb les necessitats de l’entorn”

El repte d’obrir l’escola es tradueix en una oferta de serveis flexible i integrada amb el temps lliure i l’entorn. La nostra proposta educativa compta amb una diversitat d’activitats que atenen les necessitats de les famílies i afavoreixen un creixement més enllà de la vida purament escolar.

TÀCtil

“Eines que fan repensar-ho tot”

El repte tàctil és donar la volta al fet educatiu i canviar les regles del joc amb l’ús dels instruments tecnològics. Totes aquestes eines fan possible una nova relació d’ensenyament-aprenentatge on es multipliquen exponencialment els potencials de cada individu.

Escola-Universitat-Empresa (E-U-E)

“Diàleg entre els agents socials educatius i professionals”

El repte és aconseguir aliances sòlides amb agents socials per contribuir, des de l’educació, a la millora de la societat. Formem alumnes de manera integral, tenint en compte el món laboral on s’acabaran integrant.

Educació

Aprenem

“Contextos apropiats per un aprenentatge particular”

La línia pedagògica estimula els estudiants a plantejar-se qüestions alhora que els motiva a aprendre. Al mateix temps, l’educador és responsable d’aquesta implicació de l’alumnat, així com de la formació de si mateix.

Biofedacs

“Biografies úniques on conflueixen talents i passions particulars”

El nostre repte pels Biofedacs és crear experiències d’aprenentatge memorables per construir biografies particulars i traçar l’itinerari personal i vocacional de cada alumne.

Feina Ben Feta

“Pedra angular de la nostra orientació a l’excel·lència acadèmica”

El nostre model exigeix processos d’avaluació rigorosos i línies d’actuació vinculades a la recerca de l’eficiència i la innovació.

Llenguatges

“Capacitat d’expressar la pròpia personalitat amb diversos procediments”

Busquem que els alumnes s’expressin amb diferents llenguatges: llenguatge verbal, llenguatge cientificotècnic, artístic, matemàtic, informàtic (de programació), audiovisual, de signes, etc.

Idiomes+

“Competència comunicativa en diferents llengües”

L’objectiu de les nostres escoles és que els alumnes assoleixin una competència comunicativa sòlida i siguin capaços de mantenir converses en diferents idiomes naturalment.

CreaActivitat

“Entorn lúdic que potencia el creixement particular de cada alumne”

A les escoles conjuguem elements pedagògics per potenciar la capacitat de resoldre problemes: intel·ligència, creativitat i joc. Així, els alumnes descobreixen el plaer d’aprendre i desperten la seva curiositat.

Comunitat

Bé Comú

“Organització i producció de mitjans per aconseguir l’excel·lència i millora en els serveis”

Fem ús de l’economia d’una manera transparent i responsable. La forma d’adquirir, validar i utilitzar aquests béns és fruit del consens, i prioritza l’assoliment dels objectius de tota la comunitat.

LideratgeS

“Inspirem i guiem persones per canviar la cultura organitzativa de les escoles”

Formem, acompanyem i apoderem persones en els hàbits del lideratge per ajudar-les a desenvolupar els seus talents.

Glocalitat

“De l’acció local al canvi global”

Fomentem l’arrelament al territori sense oblidar l’ambició de connectar-nos al món, creant ponts entre l’àmbit local i el global a través de projectes amb repercussió social.

Comunicació

“Fem partícip tota la comunitat del nostre projecte”

Donem a conèixer la nostra tasca i el projecte educatiu #avuixdemà2024 tant internament (alumnes, mestres, famílies i educadors) com externament (escoles, entitats, antics alumnes, etc.) amb l’objectiu d’afavorir la conversa, l’intercanvi i el contrast d’opinions.

Cercle

“Relacions circulars en organitzacions horitzontals”

Les relacions dins de l’organització són transversals i interdisciplinàries. El cercle FEDAC relaciona persones amb funcions o departaments diversos, de manera que cada individu és protagonista dins d’equips on poden ser mentors, alhora que formen part d’altres equips liderats per experts en altres àmbits.

Tots Plegats Som Un

“Compromís acció compartida escola-família”“Compromís acció compartida escola-família”

Enfortim els vincles entre escola i família. Construïm relacions empàtiques i properes i obrim nous canals de participació familiar per tal que totes les famílies se sentin acollides.

Caràcter

Sisè Sentit

“Eduquem el sisè sentit per viure i sentir les emocions”

Les relacions dins de l’organització són transversals i interdisciplinàries. El cercle FEDAC relaciona persones amb funcions o departaments diversos, de manera que cada individu és protagonista dins d’equips on poden ser mentors, alhora que formen part d’altres equips liderats per experts en altres àmbits.

Passió

“La passió per educar és l’energia de l’educació”

La nostra vocació és ensenyar i aprendre. Això ens porta una força il·limitada per conèixer, realitzar, mantenir la voluntat i forjar el propi caràcter.

TUtopia

“El camí cap a la utopia comença en tu”

El repte de la religió consisteix en treballar el fet religiós amb un llenguatge renovat i actualitzat. A les escoles hem d’ajudar a forjar idees que il·luminin els alumnes en el camí de la vida i créixer com a persones.

Xerpa

“No s’arriba al cim sense un bon mestre”

Acompanyem l’alumne en la cerca del seu projecte vital, tant professionalment com personalment. L’educador ha d’assumir un rol de guia, acompanyant i encoratjant l’alumne.

Equitat

“Acceptar la diferència per assolir la igualtat d’oportunitats”

Garantim l’accés a un ensenyament de qualitat a infants i joves, independentment de la seva condició social.

Identitat

“El poder de la identitat és transformador”

El repte de la identitat ens connecta amb les nostres conviccions individuals, perquè cada persona se senti constructora de la seva identitat personal i col·lectiva.

Pla d’innovació
i millora

Projectes diferenciadors de
l’#avuixdemà2024

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website