Nord, 1 - 17160 Anglès

972 421 206 - 673 390 250

Psicomotricitat: Element clau en l’etapa d’educació infantil per al desenvolupament integral dels infants.

Psicomotricitat: Element clau en l’etapa d’educació infantil per al desenvolupament integral dels infants.

En el marc de l’educació infantil, cada detall i aspecte pedagògic juguen un paper crucial en el desenvolupament integral dels més petits. En aquest context, la psicomotricitat emergeix per fomentar l’aprenentatge i el benestar dels infants en les aules.

La psicomotricitat es defineix com la relació entre els aspectes psíquics i motors del desenvolupament humà, i és a les aules d’educació infantil on es converteix en una eina clau per aconseguir un desenvolupament integral. La interacció entre el cos, la ment i les emocions es converteix en un element fonamental que contribueix a la formació dels nens i nenes des de les seves primeres etapes educatives.

Un dels principals avantatges de la psicomotricitat és el seu impacte positiu en el desenvolupament cognitiu. Les activitats psicomotrius ajuden a millorar la coordinació entre els moviments del cos i les funcions cognitives, afavorint una millor comprensió del món que els envolta. Això es tradueix en una millora de les habilitats de resolució de problemes, la potenciació de la concentració i en definitiva una millor interacció amb el món.

A més a més, la psicomotricitat juga un paper essencial en el desenvolupament emocional dels infants. A través d’activitats lúdiques i de moviment, es promou l’expressió i la gestió de les emocions. Aquesta dimensió emocional és fonamental perquè els nens i nenes aprenguin a conèixer-se a si mateixos i a relacionar-se amb els altres de manera saludable.

Des de Fedac Anglès fomentem el desenvolupament dels nostres alumnes, gaudint i divertint-nos al mateix moment que aprenem. Creem espais on els més petits es converteixen en exploradors del seu propi món. Busquem l’aprenentatge des d’una perspectiva lliure i espontània basant-nos en els interessos dels nens i nenes.

És important destacar que la psicomotricitat no només beneficia els nens i nenes amb un desenvolupament dins els estàndards generals, sinó que també és una eina inclusiva que pot ajudar als infants amb dificultats específiques o diversitat funcional. Les activitats adaptades a les necessitats individuals afavoreixen la participació de tots els alumnes, contribuint a una educació més equitativa i igualitària.

En resum, la psicomotricitat es presenta com una peça imprescindible dins en el trencaclosques d’ensenyar i aprendre. Les seves repercussions positives en el desenvolupament cognitiu i emocional dels més petits reforcen la seva importància en la construcció d’una base sòlida per a futures etapes educatives. Les aules d’educació infantil que integren de manera conscient la psicomotricitat i les seves metodologies estan apostant no només per l’aprenentatge acadèmic i de continguts, sinó també per la formació integral dels alumnes i persones que habitaran el món en els pròxims anys.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website