Nord, 1 - 17160 Anglès

972 421 206 - 673 390 250

Preinscripcions 2022-23

Preinscripcions 2022-23

S’ha fet públic el període d’inscripcions pel curs 2022/23. Per a Infantil i Primària serà del 7 al 21 de març.

Igual que el curs passat, la preinscripció es farà totalment online a través de la pàgina web de la Generalitat https://preinscripcio.gencat.cat/

A continuació hi podreu trobar tota la informació sobre la temporització del procés d’inscripció, els passos a seguir, la documentació que cal aportar… i durant tot aquest procés si necessites ajuda per fer la teva preinscripció, truca’ns (972 421 206 / 673 390 250) o vine a l’escola a fer-la amb nosaltres, t’ajudem!

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places.

Caldrà escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
    Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • DNI o tarjeta de residència del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.

Els documents necessaris per acreditar els criteris de prioritat són:

  • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l’escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró.
  • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l’escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s’aporta el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa.
  • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball.
  • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne, del pare o la mare o d’algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives.
  • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa o monoparental. Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website