Nord, 1 - 17160 Anglès

972 421 206 - 673 390 250

L’ÈXIT MATEMÀTIC COMENÇA AMB LES MANS

L’ÈXIT MATEMÀTIC COMENÇA AMB LES MANS

La importància de les matemàtiques a Cicle Inicial

Les matemàtiques són una àrea elemental en l’educació primària, i el cicle inicial és un moment clau per establir fonaments sòlids en aquesta disciplina. Un enfocament enriquidor que ha demostrat ser altament eficaç és l’ús de material manipulatiu. El treball amb materials tangibles no només captiva l’atenció dels estudiants, sinó que també ofereix beneficis pedagògics significatius.

El material manipulatiu permet als nens experimentar i explorar els  conceptes matemàtics de manera pràctica. Mitjançant l’ús de jocs, blocs, regletes, àbacs, geoplans i altres eines palpables, els alumnes poden visualitzar els conceptes abstractes.  Aquesta pràctica no només fa les matemàtiques més accessibles, sinó que també fomenta una bona  comprensió.

L’impacte positiu de l’ús de materials manipulatius

L’ús de materials manipulatius enforteix la base conceptual de les matemàtiques. Per exemple, en comptar objectes físics, els nens connecten els noms amb les quantitats. Aquesta connexió més profunda i directa facilita una comprensió de les relacions numèriques i les operacions matemàtiques.

A més la manipulació d’objectes ofereix als nens una oportunitats de raonament i  resolució de problemes. Quan treballen amb materials manipulatius, els alumnes desenvolupen habilitats analítiques, ja que han de visualitzar, planificar i executar les seves respostes de manera concreta.

En conclusió l’ús de materials manipulatius en l’ensenyament de les matemàtiques en el cicle inicial és fonamental per al desenvolupament  integral  dels alumnes. Aquest enfocament no només fa que les matemàtiques siguin més atractives, sinó que també contribueix a una comprensió més profunda, fomenta el pensament crític i crea una amor per les matemàtiques que perdurarà al llarg de  tota la seva  vida acadèmica.

Per saber-ne més sobre les nostres aventures, pots seguir-nos a Instagram @fedacangles o bé al Twitter @Fedac_Angles!

CreaEscola Quality Certificate for Education Website