Nord, 1 - 17160 Anglès

972 421 206 - 673 390 250

La importància dels hàbits i les rutines a l’educació infantil

La importància dels hàbits i les rutines a l’educació infantil

T’expliquem per què és tan important el treball dels hàbits i les rutines a l’etapa d’educació infantil

Un dels objectius més importants de l’educació infantil és acompanyar als infants en l’adquisició de l’autonomia i la socialització, és per aquest motiu que els hàbits i les rutines, en aquesta etapa, són tan importants. 

Avenços recents en la  recerca educativa han posat de manifest que les rutines diàries no són simplement seqüències repetitives d’activitats, sinó que actuen com a fonament per al benestar dels infants en diferents aspectes:

Seguretat i estabilitat: 

Les rutines proporcionen als infants una seguretat i estabilitat en el seu entorn educatiu, saber que els espera en cada moment del dia els ofereix una estructura fiable que contribueix en la confiança i fomenta la seguretat emocional.

Autonomia:

Repetir les mateixes accions cada dia ajuda els infants a ser autònoms i independents perquè ja tenen coneixement de què toca fer i són capaços de fer-ho sense esperar l’aprovació o la directriu de l’adult.

Aprendre a gestionar les seves pròpies activitats diàries contribueix al desenvolupament de l’autosuficiència, una habilitat crucial per al  seu creixement personal.

Aprenentatge i organització:

Les rutines ajuden a fer veure als infants la importància de l’organització i la gestió del temps. Un factor que es veurà reflectit en el futur i al llarg de la vida d’aquests infants.

Hàbits Saludables:

Per descomptat, mitjançant les rutines podem treballar aspectes importants relacionats amb la vida saludable. Per exemple, parlar d’una alimentació saludable, la higiene rentant-nos  les mans després del pati i abans de dinar, etc. Totes aquestes accions i pràctiques contribueixen al benestar físic dels nens.

Reducció de l’Ansietat:

Uns hàbits i unes rutines estables ajuden els infants a reduir l’ansietat perquè el  fet de  conèixer tot el que esdevindrà els proporciona una sensació de control, seguretat i confiança.

En resum, les rutines i hàbits en educació infantil són fonamentals per al creixement integral i segur dels infants. Les escoles juguen un paper clau en aquest aspecte, però sempre ha d’anar acompanyat de les famílies, així doncs, que aquests dos factors vagin plegats és fonamental per nodrir als infants en el seu benestar físic, emocional i social. 

Establir aquestes pràctiques des de les primeres etapes de  la vida pot tenir un impacte durador en el futur dels nens i nenes, proporcionant-los les eines necessàries per afrontar els reptes que la vida els ofereix.

Per saber-ne més sobre les nostres aventures, pots seguir-nos a Instagram @fedacangles o bé al Twitter @Fedac_Angles!

CreaEscola Quality Certificate for Education Website