Nord, 1 - 17160 Anglès

972 421 206 - 673 390 250

ENS HO VAN PROMETRE

ENS HO VAN PROMETRE

Cronologia ESO


Tot va començar a l’octubre-novembre del 2020, quan en una visita ordinària per part de l’Inspector d’Ensenyament a l’escola, ens va suggerir completar l’oferta de l’Educació Bàsica a Catalunya al nostre centre educatiu.


Aquest fet va ser especialement rellevant, doncs per primera vegada ens trobàvem amb un representant de l’Administració Pública que ens feia una proposta en aquest sentit. Ja que aquesta idea, feia temps que planejava dins l’Equip Directiu de l’escola, fins i tot s’havia plantejat a l’Equip de Titularitat de les escoles FEDAC, però mai abans ens havien animat a fer-ho des del Departament.


Així que, ens vam posar a treballar en aquest sentit. En primer lloc ho vam transmetre a l’Equip de Titularitat, qui ara sí ho va veure amb bons ulls i vam definir conjuntament la línia d’actuació. En segon terme ens vam adreçar a la Direcció de l’IES Rafael Campalans, el Sr Pere Parramón, per exposar-li la idea i conèixer de primera mà com era vista aquesta per part d’ells, rebent per resposta que es considerava un win-win per ambdòs centres, podent esponjar l’IES Rafael Campalans per una banda i completar l’oferta de l’Educació Bàsica a FEDAC Anglès per l’altra. En tercer lloc ens vam dirigir a l’Alcaldia d’Anglès, la Sra. Astrid Desset, per transmetre-li la intenció i conèixer com es considerava aquesta per part del Consistori, rebent la resposta positiva pel simple fet que s’oferiria als anglesencs la possibilitat de gaudir d’una major oferta educativa, podent fer ús del dret d’escollir escola a l’ESO.


Amb aquestes primeres converses realitzades i rebent el vist i plau per part de tots els interlocutors, era el moment de dibuixar les línies mestres de l’ESO a FEDAC Anglès, que serien les d’atendre’ns única i exclusivament a la càrrega lectiva que estableix el currículum prescriptiu d’aquests ensenyaments, és a dir, 30 hores de docència setmanals, renunciant al dret que tenen les escoles concertades a augmentar les hores de docència amb activitats complementàries, les quals permeten que les quotes escolars mensuals siguin superiors. Amb aquesta idea es volia oferir uns ensenyaments amb igualtat de condicions que les de l’IES Rafael Campalans, simplement, es diferenciarien per fer una distribució horària diferent fent ús del dret a l’autonomia de centre de què es disposa. En conseqüència, es fixaria un quota mensual de 28’5€ en concepte de serveis, als quals caldria afegir-ne una altra de 21’5€ en concepte de vigilància d’esbarjo, ja que a l’ESO el descans de l’alumnat no és considerat lectiu pel professorat i es tracta d’un moment al qual no estem disposats a que sigui així al nostre centre. En definitiva, una quota de tan sols 50€ mensuals.


Amb el recull de les impressions que causava la proposta a l’entorn i traçades les línies mestres, el següent pas va ser el gener-febrer del 2021, on ens adreçaríem a la Direcció dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, concretament al Sr Martí Fonalleras, a qui se li va exposar els passos realitzats fins el moment i en quines condicions es voldrien oferir els ensenyaments de l’educació secundària obligatòria a FEDAC Anglès. La resposta va ser tant clara com contundent: trobem la proposta molt honesta, heu sondejat els actors principals i heu obtingut un feedback positiu, esteu disposats a fer-ho amb quotes que donen resposta a la realitat socioeconòmica de l’entorn posant de manifest que sou una escola d’iniciativa social, us animem a realitzar l’adequació dels espais i a buscar el personal docent titulat.

Doncs som-hi, encoratjats per l’Administració Pública, vam començar per compartir-los les titulacions de què ja gaudien 7 docents del centre, que els permetia poder exercir la docència a l’ESO.

Seguidament, al juliol del 2021 s’iniciaven els treballs d’adequació d’espais. Un treballs que es prolongarien uns quants mesos, on vam conviure amb professionals de l’arquitectura, la paleteria, la lampisteria, la fusteria, la pavimentació,… i ho vam fer de la millor manera possible durant tot el primer trimestre del Curs Escolar 21-22, fins que a desembre de 2021 vam rebre la visita de l’Arquitecte Tècnic d’Obres i Manteniment dels Serveis Territorials d’Educació a Girona qui ens va fer un informe desfavorable. No obstant, gaudiem de 30 dies hàbils per arranjar els aspectes que no complien els requisits. Termini suficient com per poder rebre una altra visita a finals del mes de gener del 2022, on llavors sí complíem els requisits tècnics i vam rebre l’informe favorable.

Finalment, un mes més tard, concretament el 25 de febrer de 2022, vam rebre la notícia desitjada, el Departament d’Educació de Catalunya autoritzava l’obertura del nostre centre per a l’ampliació dels ensenyaments amb 4 unitats d’Educació Secundària Obligatòria i una capacitat de 120 llocs escolars.Un permís d’obertura que no anava acompanyat del concert educatiu que sempre s’havia reclamat en totes les nostres sol·licituds.

Aquest fet, va ser considerat per l’Equip de Titularitat de les escoles FEDAC com quelcom eventual, doncs amb els 13 anys que portem com a Fundació Educativa, l’experiència ens deia que, en els altres centres que s’havia aconseguit completar l’Educació Bàsica, el concert havia arribat entrat el primer trimestre.

Així doncs, vam procedir a realitzar el període de preinscripció al mes de març del 2022, el de matrícula al juny de 2022 i, al setembre de 2022, començava la primera promoció d’alumnes realitzant l’educació secundària obligatòria al nostre centre.

Ho fèiem amb 22 alumnes, un equip docent format per 3 docents que ja eren al centre el curs anterior realitzant el 74% de les hores lectives, 3 docents de nova contractació el 26% restant, fidels als nostres compromisos de quotes socials, sense ampliació d’activitats complementàries, il·lusionats com aquell pintor que es troba davant un quadre en blanc i esperançats que properament rebriem el concert al qual el representant de Departament s’havia compromès verbalment.

Amb la sorpresa que el curs anava avançant i el Departament incumplia la seva paraula.

Així que, el 17 de gener de 2021 ens vam tornar a reunir amb la Direcció dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, on també hi era el Planificador Escolar i l’Inspector d’Ensenyament del nostre centre i ens argumentaven que no hi havia necessitats d’escolarització que per tant no realitzarien cap informe favorable a la nostra concertació.

Seguidament vam presentar un recurs de reposició de concert que contava amb una carta redactada per l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Anglès on, es recolzava la nostra postura i, a 11 d’abril de 2023 rebíem la resposta a aquest, on se’ns tornava a denegar el concert tot i comptar amb 23 alumnes a primer d’ESO actual (s’ha acollit una alumna de matrícula viva tot i ser un centre privat a efectes del Departament) i amb 24 sol·licituds de preinscripció pel 1r d’ESO del curs 23-24 i 1 pel 2n d’ESO del curs 23-24. Arribant a la quantitat de 24 alumnes per ambdós cursos de l’ESO del curs vinent.

Així doncs considerem que estem rebent un tracte injust i discriminatori per part del Departament d’Educació i ens sentim profundament decepcionats i enganyats. Doncs ens estan empenyent a haver de trair les nostres senyes d’identitat que tenim com a escoles FEDAC, com són les d’escola d’iniciativa social, amb voluntat de servei i compromeses amb l’entorn. Obligant-nos a privatitzar uns ensenyaments que afavoririen la segregació escolar, lluita vers la qual, aparentment, pretén afrontar el Departament d’Educació.

Equip Directiu FEDAC-Anglès.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website