Nord, 1 - 17160 Anglès

972 421 206 - 673 390 250

El Programa Salut i Escola de Catalunya (PSiE) a la nostra ESO

El Programa Salut i Escola de Catalunya (PSiE) a la nostra ESO

El PSiE va néixer amb el propòsit de potenciar la coordinació dels serveis sanitaris i els centres docents i serveis educatius en accions de promoció de la salut adreçada als alumnes.

Es tracta d’un Programa integral i transversal en un àmbit extrasanitari, el centre educatiu, que representa l’espai natural d’aprenentatge i formació dels infants i joves on es manifesten més prematurament els signes d’alerta de problemes de salut, en els quals una detecció precoç i coordinada pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda a les necessitats, moltes vegades manifestades en conductes de risc.

La finalitat del Programa és millorar la salut dels infants i adolescents, apropar els programes de promoció de salut i prevenció de la malaltia, millorar el seu benestar biopsicosocial, promoure l’adquisició de coneixements per manegar la seva salut de manera satisfactòria i empoderar-los mitjançant l’educació per a la salut, afavorir l’accessibilitat dels adolescents als serveis sanitaris, detectar precoçment problemes de salut dels alumnes i les situacions de vulnerabilitat, prevenir conductes de risc, resoldre dubtes relacionades, tot treballant en xarxa amb altres professionals experts.

Els àmbits d’intervenció prioritaris són la salut mental i el benestar emocional, la salut sexual i afectiva, el consum de substàncies addictives (drogues, alcohol i tabac) incloent les addiccions comportaments (TICs, xarxes socials, videojocs,…), els hàbits saludables (alimentació saludable, activitat física, horaris/son, higiene..), els maltractaments i violències (masclista,familiar, entre iguals,…), la salut social i entorn (pertinença a bandes, immigració,…).

Al llarg del curs, la infermera pediàtrica del CAP ens ha visitat 4 vegades; hem fet 4 sessions a cada classe de secundària tractant els temes anteriorment esmentats. Han estat xerrades/tallers molts didàctics i dinàmics, engrescadors. Hem pogut dir la nostra opinió i participar obertament. També ens va visitar la llevadora del CAP per el taller de “La meva regla”. Vam tancar les sessions fent un “treball d’experts” conjuntament s1 i s2.

Aprenem sobre nous temes, podem intervenir i obtenir nous coneixements. Valorem molt positivament aquests tallers i aquestes actuacions i n’estem agraïts. Amb ganes d’anar continuant el curs vinent.

Per saber-ne més sobre les nostres aventures, pots seguir-nos a Instagram @fedacangles o bé a X @Fedac_Angles.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website