Nord, 1 - 17160 Anglès

972 421 206 - 673 390 250

Economia del Bé Comú a FEDAC Anglès

Economia del Bé Comú a FEDAC Anglès

El model de l’Economia del Bé Comú (EBC), desenvolupat per l’economista austríac Christian Felber, s’ha convertit en un dels 24 Reptes del projecte #avuixdemà de les escoles FEDAC. El propòsit final és promoure la cooperació en lloc de la competència, estant al servei de la societat, en contraposició de l’afany de lucre individual.

Quan parlem de Bé Comú a l’escola FEDAC Anglès, ens referim a l’aspiració de conjugar l’educació i l’economia d’una manera transparent i corresponsable. De fet, el Bé Comú és un dels 24 Reptes de l’educació del segle XXI als quals volem donar resposta amb el projecte d’innovació educativa #avuixdemà, que implementem a totes les escoles FEDAC. Això implica tenir en compte, revisar i millorar la gestió dels recursos humans i materials de l’escola i també la nostra relació amb proveïdors, famílies, alumnes, educadors i, en general, amb tot l’entorn d’acord amb els valors i principis ètics fonamentals de la fundació i de l’anomenada Economia del Bé Comú (EBC). Aquests valors tenen a veure amb la dignitat humana, la solidaritat i la justícia, la sostenibilitat mediambiental, i la transparència i participació democràtica. Empreses de tot el món utilitzen l’Economia del Bé Comú (EBC) per mesurar la seva contribució a la societat i al medi ambient, i a FEDAC som pioners en el sector educatiu. Aquest model encaixa plenament amb el nostre projecte #avuixdemà, els valors de FEDAC i la transformació de la cultura escolar en cultura TEAL.

Durant aquest curs hem treballat, conjuntament amb FEDAC Salt i FEDAC Pont Major, per dur a terme aquest procés d’implementació del Balanç del Bé Comú (BBC), realitzant reunions periòdiques per fer una diagnosi inicial. Aquesta diagnosi ens ha permès identificar els punts forts i les bones pràctiques de l’escola vinculades a l’EBC i detectar marges de millora comuns als centres a favor de l’educació, les persones i la societat. Per calcular aquest balanç hem tingut en compte proveïdors, treballadors, clients i entorn social. I per cada un d’ells hem treballat els diferents valors pels quals es regeix l’EBC que són:

Dignitat humana: L’EBC posa al centre el valor de l’ésser humà, la seva dignitat i protecció. En aquest sentit, aquest curs s’ha iniciat un procés de detecció de l’estat del benestar dels tots educadors per establir millores en l’àmbit laboral i generar un impacte positiu en l’alumnat. Ens proposem anar fent extensiva aquesta pràctica de forma preventiva en tots els infants i joves.

Solidaritat i justícia: Aquest àmbit, ja arrelat a l’escola, és el fonament de l’escola d’iniciativa social de FEDAC Anglès. Les accions solidàries han marcat històricament el caràcter de l’escola i així s’ha reafirmat en el balanç realitzat.

Sostenibilitat mediambiental: Totes les activitats econòmiques generen un impacte ambiental. L’EBC vetlla per minimitzar aquest impacte. Des de l’escola té un doble vessant: formativa i de difusió a través de projectes d’Aprenentatge i Servei (APS), treball d’aula i, l’impacte propi de l’activitat de l’escola. En aquest sentit, tots els projectes APS estan vinculats als Objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Transparència i participació democràtica: L’EBC determina que la participació de tota la comunitat educativa és bàsica per desenvolupar el propòsit compartit de l’escola. En aquest àmbit, partim de la participació activa de les famílies a través de l’AFA, sent una gran fortalesa. A FEDAC Anglès estem avançant cap a una organització TEAL, més horitzontal i autogestionada, partint d’un propòsit comú.

Després d’aquest procés, se n’extreu un valor numèric a partir de la matriu del Bé Comú que permet mesurar el grau d’aportació de l’escola al Bé comú. El 29 de gener es va presentar a tot el claustre què és el Bé Comú i els resultats obtinguts en el balanç realitzat, i entre tots es van comentar les propostes d’actuació proposades per poder programar a curt i mitjà termini les accions de millora que es duran a terme i que afavoriran la felicitat i el benestar de les persones.

Presentació de l’Economia del Bé Comú

Si aquesta proposta econòmica et sembla interessant, el proper 14 de febrer tenim una cita! Ens trobarem a la Casa de Cultura de Girona per fer una presentació de l’economia en sí mateixa i de la tasca que hem fet per implementar-la a l’escola FEDAC Anglès. En aquesta jornada també hi participaran les escoles que hem treballat colza a colza, FEDAC Salt i FEDAC Pont Major. Tindreu l’oportunitat d’escoltar els especialistes de l’Economia del Bé Comú a Catalunya, les responsables de la secció de Girona, els equips motors de les nostres escoles i experts en aquest tipus d’organització econòmica.

Per saber-ne més sobre les nostres aventures, pots seguir-nos a Instagram @fedacangles o bé al Twitter @Fedac_Angles!

CreaEscola Quality Certificate for Education Website