Nord, 1 - 17160 Anglès

972 421 206 - 673 390 250

Educació secundària

Educació secundària

Durant els quatre cursos d’educació secundària obligatòria (ESO) a FEDAC Anglès ens proposem afavorir la maduració i el creixement dels nois i noies perquè aprenguin a conèixer, a fer, a ser i a conviure.

Volem que els nois i noies que cursen l’etapa de secundària a l’escola esdevinguin persones que es coneguin a si mateixes, amb iniciativa i capacitat de liderar, proactives, generadores d’idees i de coneixement, i preparades per al treball en equip.

Per això, considerem fonamental oferir una educació competencial i de qualitat, que permetrà als alumnes afrontar els reptes formatius de futur, i donem continuïtat al treball dels valors que hem iniciat a les etapes d’educació infantil i primària.

Projectes de l’etapa

A l’etapa d’educació secundària a FEDAC Anglès, els nois i noies participen en projectes interdisciplinaris, vinculats a diferents àrees de coneixement que s’interrelacionen.

En el desenvolupament d’aquests projectes, els professors implicats en cada àrea guien els estudiants, que s’organitzen en grups de treball cooperatiu

El Meandre, projecte d’aprenentatge-servei (ApS)

En el període comprès entre els anys 2023 i 2025, a FEDAC Anglès treballem amb els nois i noies de secundària el projecte d’aprenentatge-servei (ApS) El Meandre.

Es tracta d’un projecte d’educació ambiental a La Cellera del Ter, emmarcat en un dels objectius de l’"Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya", com a via per a implicar la ciutadania en la conservació de l’entorn.

La proposta d’aprenentatge-servei amb l’alumnat de secundària versa sobre l’etnobotànica, és a dir, els usos tradicionals de les plantes silvestres de la zona.

L’aprenentatge es dona en els següents àmbits:

  1. Familiaritzar-se i posar en valor la biodiversitat local, en concret la flora més comuna.
  2. Conèixer els usos tradicionals de les plantes, així com noms i dites sobre elles.
  3. Conservar la biodiversitat conreada local, en concret les varietats d'hortalisses tradicionals, i els coneixements dels sistemes de maneig antics.
  4. Aprendre a fer preparats i receptes amb plantes silvestres; i com ens poden ajudar a millorar la nostra dieta i salut.
Col·laboració amb l’ONG Anunciata Solidària

Realitzem amb els alumnes projectes d’aprenentatge-servei (ApS) vinculats a l’ONG Anunciata Solidària, impulsada per les germanes Dominiques de l’Anunciata i amb missions a Àfrica, Amèrica i Àsia.

A través d’aquesta col·laboració, els nois i noies de secundària tenen l’oportunitat d’involucrar-se i liderar projectes solidaris a favor de la defensa de la dignitat de les persones i els drets humans arreu del món.

Alhora, aquests projectes vinculats amb realitats diferents de la nostra afavoreixen l’adquisió de coneixements i el desenvolupament de competències personals, que s’inclouen en el currículum de secundària.

Activitats complementàries

A l’etapa de secundària no impartim cap matèria complementària, ja que l’oferta en aquesta etapa és pública.

Tot i això, continuem duent a terme les activitats de LeaderinMe (LEM) i la TUtopia, integrades dins l’horari lectiu.

D’aquesta manera, completem el procés de formació dels nostres alumnes mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu, vinculats especialment a les habilitats del lideratge personal i al caràcter.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website